יום ראשון ג' סיון התשע"ז
 
 


PDFהדפסהאימייל

פרשנות נכונה

אם הייתם נפגשים עם גדולי הדור, והם היו מברכים אתכם, שלא תצליחו למכור את סחורתכם, שמה שתזרעו לא תקצרו, שייחרב ביתכם, שלא תראו שנה חדשה, מה היה קורה?
הרב נעם שרעבי
יום רביעי י"ד אייר התשע"ז

 

 

 

 

 

 

מה היה קורה אם הייתם נפגשים עם גדולי הדור, והם היו מברכים אתכם, שלא תצליחו למכור את סחורתכם, שמה שתזרעו לא תקצרו, שייחרב ביתכם, שלא תראו שנה חדשה, ועוד כמה ברכות בסגנון הזה?

סביר להניח, שאם לא היינו כועסים ונפגעים ומאבדים אמון, אז לפחות היינו שוקעים בבור של ייאוש ועצבון וכאב נוראי...

הרבה פעמים בחיים אנו נתקלים באיחולים מוזרים ומכאיבים או באירועים מבשרי רעה ח"ו, ואנו יוצאים מהם שבורים ורצוצים.

אבל לא כך לימדונו רבותינו! לא כך לימדנו אותו צדיק מיוחד ופלאי, רבי שמעון בר יוחאי.

המקרה הזה קרה ממש לרשב"י, אבל ממש!

מסופר בגמרא (מועד קטן ט), שרשב"י שלח את בנו להתברך אצל 'בעלי צורה' – צדיקים, חכמים וגדולים; והם ברכוהו, שיזרע לא יקצור, שסחורתו תרד לטמיון ולא ירוויח מהשקעותיו, שביתו ייחרב, שיהיה אורח בביתו ולא יראה את השנה הבאה...

במה מדובר? בברכות או בקללות?

פנה רשב"י לבנו ואמר לו: לא קללות נתנו לך אלא ברכות! יש עומק בדבריהם של 'בעלי הצורה', אל תנסה להבין אותם בשטחיות!

'שתזרע ולא תקצור' – כוונתם הייתה שלא תקבור את בניך הנולדים, דהיינו שהזריעות שלך לא אתה תקצור אותם.

'שתכניס ולא תוציא' – שבניך יתחתנו ויצאו מהבית אך לא יחזרו בגין התאלמנות או גירושין.

'שביתך יחרב, תהיה אורח' – העולם הבא נקרא בית, ובעולם הזה תהיה רק אורח, שים לבך על העולם הבא.

'שלא תראה את השנה החדשה' – אשתך נקראת שנה, וכוונת חכמים היא שלעולם לא תצטרך לשאת אישה חדשה אלא תאריך ימים עם אשתך.

אז מה הענין? אם הם רוצים לברך – למה לדבר בחידות? לא יותר פשוט לאחל בפשטות איחולים לבביים עם כל שפע הברכות הטובות?

אלא, שאם הם היו מברכים בפשטות, אנחנו היינו מפסידים לימוד עצום! שיעור על כמה קריטית היא הפרשנות הנכונה וההסתכלות העמוקה.

הרי גם רשב"י יכול היה לתמוה על דברי חכמים ואף לבטלם, או לנחם את בנו וכו', אך רשב"י, שהיה מיוחד במינו בעבודה של התבוננות עמוקה ופנימית, עמד על סודם של הדברים: "צדיק יסוד העולם, גילה מדרש הנעלם, יכול לפטור העולם".

היכולת הזו לגלות מהו המדרש הנעלם, מהו הדיבור החבוי בכל אירוע ומקרה – היא יכולת שמשנה חיים.

כאשר אנו מביטים אל העולם עם עיניים המבקשות לפרש נכון וחיובי כל סיטואציה, אז אנחנו לא רק מפרשים אחרת את מה שכבר קרה, אנחנו ממש יוצרים מציאות.

כאשר רשב"י מבאר לבנו כי מאחרי כל דברי חכמים אליו היו בעצם ברכות עמוקות, הוא יוצר מציאות חדשה. רשב"י מלמד, שאין טבע, יש פרשנות נכונה, ואנו מחליטים מה תהיה הפרשנות.

בואו, נצא לגלות את המדרש הנעלם של העולם!

עוד באותו נושא

הרשם לניוזלטר צד ימין

הרשמה לווטצאפ ימין דף פנימי

הרשמה לסדנה ימיןיש לך שאלה?

שאל את הרב

שם:


אימייל:


בחר רב :

כותרת השאלה :

תיאור :

בחר קטגוריה :