מרכז שקוף, מבוא חורון טל. 08-9739000 דוא”ל [email protected]

  • EN
התחברות

בואו להתחבר

ולהתעדכן על ארועים בשקוף ולקבל
מידי שבוע ניוזלטר והעלון.


מה קורה כשאתה רוצה בכל הכוח, וכלום לא קורה?

אנחנו רוצים מאוד, וממתינים. ממשיכים לרצות ולא קורה שום דבר, ושוב ממתינים, בלי להתייאש.  אני מוכן להמתין לך, השם יתברך, עד שתחליט - זה אומר לספור את העומר. על יכולת ההמתנה, שמכינה אותנו לקבל את התורה!  

ד"ר אהרן אלון | י׳ באייר ה׳תשע״ח

לשון הרע לא מדבר אלי!

פעמים רבות כל כך אנחנו שומעים את המשפט: לשון הרע לא מדבר אלי?  האומנם?! האם הוא באמת לא מדבר אליך? האם נכון לומר כך ולנהוג כך?  כמה דקות על מה שעומד מאחורי הלשון שלנו. 

דגן שימרן | ט׳ באייר ה׳תשע״ח

מה זאת אהבה?

בסדר, הבנתי שספירת האומר היא היציאה היומית שלנו ממצב של "מוחין דקטנות" ל"מוחין דגדלות", ממצב של לב סגור בו גם המוח סתום למצב של לב פתוח בו גם המוח נפתח. ואולם, כיצד זה קשור לתיקון המידות בימים אלו?...

הרב אייל ישראל שטרנליב | י׳ באייר ה׳תשע״ח | 0

תחשוב טוב יהיה טוב, ואם לא תחשוב יהיה טוב יותר!

משפט חכם ועתיק יומין המעמיד את יכולת המוח ומערכת החשיבה לשלוט על המציאות דרך ההרגשה הפנימית אומר: 'תחשוב טוב יהיה טוב!' ואני שואל: מה יקרה לי אם לא אחשוב? אם לא אחשוב בכלל?...

שלוימי לוי | י׳ באייר ה׳תשע״ח | 0

כשנדמה לי שאין אותי ואולי גם לעולם לא אהיה

כמה אני זמנית, משתנה, פורחת, נובלת מתחדשת, תלויה... כמה הכנעה אני צריכה על מנת לקבל את זה. בורא עולם, אנא עזור לי לשאת עיניים, להיכנע. להסכים לעונתיות שלי, לכך שאני זמנית, לא נצחית, לא כל יכול, לא יודעת, ושאני חסרה ומשתנה, שאני תלויה כל כך בך...  ...

ת' אבלסון | ט׳ באייר ה׳תשע״ח | 0

מילים של עידוד

גידי דבוש - דיסק 2

מה קורה כשאתה רוצה בכל הכוח, וכלום לא קורה?

אנחנו רוצים מאוד, וממתינים. ממשיכים לרצות ולא קורה שום דבר, ושוב ממתינים, בלי להתייאש.  אני מוכן להמתין לך, השם יתברך, עד שתחליט - זה אומר לספור את העומר. על יכולת

ד"ר אהרן אלון | י׳ באייר ה׳תשע״ח

בסדר, הבנתי שספירת האומר היא היציאה היומית שלנו ממצב של "מוחין דקטנות" ל"מוחין דגדלות", ממצב של לב ס...

הרב אייל ישראל שטרנליב | י׳ באייר ה׳תשע״ח | 0

משפט חכם ועתיק יומין המעמיד את יכולת המוח ומערכת החשיבה לשלוט על המציאות דרך ההרגשה הפנימית אומר: 'ת...

שלוימי לוי | י׳ באייר ה׳תשע״ח | 0

התחברות

בואו להתחבר

ולהתעדכן על ארועים בשקוף ולקבל
מידי שבוע ניוזלטר והעלון.


מילים של עידוד

גידי דבוש - דיסק 2