מרכז שקוף, מבוא חורון טל. 08-9739000 דוא”ל [email protected]

  • EN
> מאמרים > איפה שעמלק מחפש אותנו, שם המקום החזק ביותר שלנו!

איפה שעמלק מחפש אותנו, שם המקום החזק ביותר שלנו!

גילה נ' | ג׳ באדר ב׳ ה׳תשע״ט

[ad_slid
התחברות

בואו להתחבר

ולהתעדכן על ארועים בשקוף ולקבל
מידי שבוע ניוזלטר והעלון.יש את הזן הזה, שתמיד מתפקשש להם… מכירים?

הוא תכנן לעשות משהו, ואיכשהו, ולמרות כל המאמצים שהוא השקיע, ולמרות כמה שחקר את הנושא, ולמרות חכמתו המופלגת, וידיעותיו, וניסיונו, ועם כל רצונו ומרצו – למרות הכול, יצא לו להיפך. אבל בדיוק-בדיוק להיפך…

המן, למשל.

כמה הוא ניסה למצוא תאריך חיסול… כמה חישובים הוא ערך וכמה הוא השקיע ויגע וטרח… בכמה לוחות שנה הוא דפדף  ובכמה כוכבים הוא צפה וציפה וקיווה וכיוון ליום שנראה היה לו הכי טרגי וחסר תקווה ומעורטל כל מזל מישראל…

ואיכשהו, ממש בלי שהוא התכוון, וממש עם לתכנן את ההיפך הגמור – הוא גילה לנו את פורים…

רגילים לחשוב, שפורים הוא פורים בגלל פורים… שבעקבות ניסי פורים, נעשה היום הזה משמעותי ומסוגל ו”כיפורים – כפורים” וכל הפושט יד נותנים לו והמלך קרוב ושומע ומושיע ומגן… אבל שוכחים בכלל, שהיום הזה הוא יום כזה עצום, גם משום שהוא י”ד באדר.

ומה יש ביום הזה?

היום הזה הוא בדיוק היום השמיני להולדת מושיען של ישראל.

איזה מפגש מרגש עם תאריך משמעותי כל כך של גאולה…

ואיזה פקשוש מצידו של המן… המסכן הזה, שכל כך ניסה להשמיד אותנו, וחיפש להכות אותנו בנקודות החולשה והפיל פור וחזה בכוכבים וחקר את ההיסטוריה שלנו עד לפרטי הפרטים והיה משוכנע שנגזרנו לנו. ופספס את הנקודה. אבל בגדול.

ניסה להשמיד אותנו בעיצומה של “סעודת הברית” של משה רבינו…

וגילה לנו הכול.

וחשף בפנינו את היום הענק הזה, שיישאר בתוקפו גם לאחר שמשיח יבוא. יום הפורים. יום עם אור גדול כל כך ליהודים!

ואולי אם לא המן ומחדליו הבלתי הגיוניים, היה נעלם מאתנו סוד היום הזה לעולמים?!

ולא סתם צריך לתת את הדעת על מוגבלויותיו המכמירות של צורר היהודים; זה פשוט תמיד קורה לו. תכונה כזאת של היפוך תגובה או סוג של שלימזליות עמלקית-פשלנית-בין-דורית…

כי תראו את עמלק. הרסני כזה. כופר. עצם הרע. במוחו הקודח רוקח סביבנו תכסיסי מלחמה. מנסה להשמיד ולהרוג ולשכנע שאין תקווה ואין מה. מחפש אותנו, מחפש איפה לירות ומאיפה להפציץ. מחפש איפה אנחנו הכי חלשים, איפה אנחנו הכי פגיעים, מאיפה יבוא הסוף שלנו בהשמדה המונית. ומגדיל לעשות, הרשע הזה, ואת כל פצצותיו ההרסניות חותם בטבעת המלך…

אבל אל יאוש, יהודים! כי בעקבות פורים אנו יודעים, שתמיד-תמיד, איפה שעמלק מחפש אותנו, איפה שנראה שהוא תופס אותנו ומחליש ומתיש ומביש… בדיוק על המקום שנופל לו הפור להכות, והוא כבר יוצא עם איגרות חתומות לשבע ועשרים ומאה מדינות, מאיים במוות קולקטיבי ובגזרות מסמרות… – שם זה המקום הכי חזק שלנו! המקום שיש לנו בו את כל הסיכויים לגדול ולהיות ולהאיר באור יקרות!

כי אם עמלק מצא אצלך איזה תאריך לרדיפה – מחכה שם לטיפה… כי איפה שהמן תוקע לך הכי הרבה יריות, תדע – שם מתחבאים האוצרות וכל המתנות!

אז אל תברח, ואל תיבהל! רק תחפור עוד קצת פנימה, תחפש את מושיען של ישראל!

כי שם, מעבר, בדווקא לעמלק, בלי שהוא יודע ועם כל מה שהוא לא רוצה, בחושך, בעומק – ממתין שם משה.

אבל אל יאוש, יהודים! תמיד-תמיד, איפה שעמלק מחפש אותנו, איפה שנראה שהוא תופס אותנו ומחליש ומתיש ומביש... בדיוק על המקום שנופל לו הפור להכות, והוא כבר יוצא עם איגרות חתומות לשבע ועשרים ומאה מדינות, מאיים במוות קולקטיבי ובגזרות מסמרות... – שם זה המקום הכי חזק שלנו! המקום שיש לנו בו את כל הסיכויים לגדול ולהיות ולהאיר באור יקרות!

יש את הזן הזה, שתמיד מתפקשש להם... מכירים?

הוא תכנן לעשות משהו, ואיכשהו, ולמרות כל המאמצים שהוא השקיע, ולמרות כמה שחקר את הנושא, ולמרות חכמתו המופלגת, וידיעותיו, וניסיונו, ועם כל רצונו ומרצו – למרות הכול, יצא לו להיפך. אבל בדיוק-בדיוק להיפך...

תגובות | 5

האימייל לא יוצג באתר.

וכך מבואר להדיא בגמ’ – במסכת ב”מ דף פ”ד ב’ – דר”ל היה מתחילה ראש ורבן של לסטים – ובמסכת יומא דף ט’ ב’ איתא דמאן דמשתעי ריש לקיש בהדיה בשוק יהבו ליה עיסקא בלא סהדי,

משה

ישתבח שמו לעד! מתוק מדבש תודה רבה 🙂

בת ישראל

חזק תודה

מוטי

כל כך מחזק באמצע החושך הסמיך הזה

s

תודה, אמת פשוטה, נהדרת

מאיר

התחברות

בואו להתחבר

ולהתעדכן על ארועים בשקוף ולקבל
מידי שבוע ניוזלטר והעלון.