מרכז שקוף, מבוא חורון טל. 08-9739000 דוא”ל [email protected]

  • EN
> מאמרים > הודעה חשובה בעקבות המודעה השקרית שפורסמה היום ברחבי הארץ

הודעה חשובה בעקבות המודעה השקרית שפורסמה היום ברחבי הארץ

| ח׳ במרחשון ה׳תש״פ

[ad_slid
התחברות

בואו להתחבר

ולהתעדכן על ארועים בשקוף ולקבל
מידי שבוע ניוזלטר והעלון.למשפחת שקוף היקרה, אוהדיה ותומכיה בכל אתר ואתר.

כמי שמכירים מעט את הנעשה בתוככי ארגון שקוף במשך שנים רבות, ובמיוחד באחרונה שהתבקשנו אף לקבל פיקוחם של רבנים שהוסיפו לתקן ולשפר כמשאלתו של הגאון הגדול רבי יהושע איכנשטיין שליט”א בדבר התאמת התוכניות לכלל הציבור, למותר לנו לציין אודות התחושות הכואבות נוכח התקופה הקשה העוברת עלינו, שישנם קומץ של מחרחרי ריב ואינטרסנטים זולים המנסים לחבל בכרמים ולפגוע בדרכי מרמה ותחבולות שונות בארגון ‘שקוף’, ולא אומרים לעצמם די עד שיראו את סגירת הארגון ופעליו הרבים, שבמשך השנים בס”ד בא לעזרתם של אלפים שנושעו והתחזקו רבות, וקיבלו מענה לצרכיהם במגוון תחומי החיים, ואף מסייעים לאלפים שבאים אליהם להיעזר לאור ניסיונם הפורה.

הגדילו לעשות אותם אנשי דלא מעלי, שבאים עם חומרים אנונימיים ושקריים, שמראים בעליל כי יד מכוונת וזהה לעשייתם, שכביכול הארגון פוגע ברבים מהמגיעים אליו, ויוצר להם תלות בלתי נשלטת וכדומה, ומנסים בכל דרך לדבר סרה כנגד הארגון.

הגדיל לעשות אחד מהלוחמים הגדולים שאמר בפליטת פה ברורה לאחרונה לאחד הרבנים – ‘ישנם גורמים שקשורים גם לעולם הפסיכולוגיה ששמו להם למטרה להשקיע כל המאמצים והכוחות, ויש בידינו הרבה אמצעים בלתי נדלים, עד לחיסולו של ארגון שקוף לחלוטין, שלא יוכל להתקיים יותר’…

המניעים ברורים, וכפי שהיטיב לתאר זאת הגר”י איכנשטיין שליט”א ממכתבו שיצא בימים אלו כנגד אותם אנשי בליעל שעושים שלא כדין ומסלפים ומשקרים את האמת באומרם שאין פיקוח לארגון, בעוד הארגון משתף פעולה עם הרבנים ופועל בשקיפות מלאה למלאת כל הנצרך, והכל תחת פיקוח הדוק של מפקחים בעלי שם שנשלחו על ידי הרבנים.

בימים אלו, חשבנו לנכון, שדווקא משפחת שקוף, המכירים היטב מבפנים את פועלו המבורך של הארגון ששם לו למטרה לסייע לכל אדם להיעזר בכוחותיו שלו לצאת מהמיצר ולהתעלות בדרכו הנצרכת לו להצליח בכל ימי חייו בע”ה, יכולים להיות עדים נאמנים ולהכיר טובה בכך שהם יוקיעו את אותם מבקשי רע שלא בוחלים בכל דרך לסלף ולשקר כדי למלאת תאוותם ההרסנית, ולשם כך חשוב שכל מי שבידו לפנות לרבנים ולספר את הקורה באמת בארגון, במה שנסתייעתם, ואם הדברים אכן נעשים כראוי וכהלכה, ומי שבידו אף לעלות על אותם מחרחרי ריב מכל דרך וסוג, כדי שנוכל להתרות בהם על מעשיהם הרעים ולתובעם כדין על מחדליהם החמורים.

כל מי שבידו למסור לנו מידע על אלו העושים ‘מכה רעהו בסתר’, יעשה חסד עם הרבים שיוכל להחכים ולגלות את אוזנינו בכך ויוכל לפנות אלי בהקדם הניתן, ואף יבוא על שכרו על כך.

ערן רז

מכתב חדש מהרב אייכנשטיין ז’ חשוון תש”פ

 

מכתב מהרב רוזנברג והרב סילמן+הרב ברוורמן

 

 

 

'ישנם גורמים שקשורים גם לעולם הפסיכולוגיה ששמו להם למטרה להשקיע כל המאמצים והכוחות, ויש בידינו הרבה אמצעים בלתי נדלים, עד לחיסולו של ארגון שקוף לחלוטין, שלא יוכל להתקיים יותר'...

תגובות | 4

האימייל לא יוצג באתר.

ייתי ולא אחמיניה… כבר כתוב..

איציק

התחברות

בואו להתחבר

ולהתעדכן על ארועים בשקוף ולקבל
מידי שבוע ניוזלטר והעלון.