מרכז שקוף, מבוא חורון טל. 08-9739000 דוא”ל [email protected]

  • EN
> מאמרים > השם יתברך, אני מתבטל אליך!

השם יתברך, אני מתבטל אליך!

ד"ר אהרן אלון | כ״ח באלול ה׳תשע״ח

[ad_slid
התחברות

בואו להתחבר

ולהתעדכן על ארועים בשקוף ולקבל
מידי שבוע ניוזלטר והעלון. 

כמה אנרגיות מושקעות להגיע לאומן להיות אצל רבי נחמן בראש השנה?

אין סוף טיסות ונסיעות, אין סוף תפילות ובקשות, אין סוך שיחות בין איש לאשתו, אין סוף סידורים לשלם את הנסיעה, והכל להגיע לאומן ראש השנה. ואחרי  כל הסערה והבלגן – בשביל מה הגענו? למה זה כל כך חשוב להיות אצל הצדיק בר”ה?

כמובן, יש תשובות רבות. החל מ”זה מה שרבנו אמר, מי אני שאתווכח” ועד “זה פשוט כיף להיות עם כל החברה”…

הכל בהחלט נכון, אבל אם נתבונן ונעצור לרגע, ננסה להבין מה המסר שאפשר ללמוד מהמסע לאומן? מה הנושא המרכזי של ראש שנה?

המרכז של ראש השנה הוא המלכת השם.

כל התפילות חוזרות עוד פעם ועוד פעם על הבקשה של “מלוך על כל העולם כולו” – אנחנו רוצים לעצור את רכבת החיים שלנו לפחות פעם בשנה ולזכור שהשם יתברך מנהיג את העולם ורק הוא מחליט מי יחיה ומי ימות.

מצד שני ראש השנה הוא יום הדין, שלקראתו אנחנו מנסים לעשות תשובה ולתקן את מעשינו.

מה הקשר בין המלכת הקב”ה לבין עשיית תשובה?

כדי להבין צריך קצת הבנה במושג של “תשובה” אצל רבי נחמן.

רבי נחמן (ליקוטי מוהר”ן, תורה ו) מגדיר את הדרך לתשובה בצורה ייחודית, בעלת שלושה יסודות:

  • להרבות בכבוד שמיים ולא בכבוד שלנו (כבוד מלכים)
  • מול בזיונות – דמימה ושתיקה
  • להיות בקי ברצוא ובשוב.

במילים אחרות, עיקר התשובה זה להתחבר להשם, לקבל שמבזים אותך ומורידים אותך מהכבוד שלך, לא להתגאות בהישגים שלך ולא להישבר מהכישלונות שלך. והמכנה המשותף בין כולם – להתבטל את ה”אני” שלך ולהיות “למענך אלוקים חיים”.

מכאן לומדים משהו נפלא. בראש השנה נבחן היהודי לא ברשימת העשייה שהוא עשה בשנה האחרונה אלא במידה שהוא יכול להתבטל להשם ולהגיד לבוראו “אנא זמין למהווי” – אני מוכן לעשות כל שליחות שתגיד לי. בדיוק כפי שזכה אברהם אבינו בעקידת יצחק. אם יהודי יזכה באמת למקום הזה שיגיד להשם “הנני”, השם יחבק אותו, יקרב אותו וייתן לו עוד שנה של חיים.

איך זה קשור לרבי נחמן ואומן?

רבי נתן (ליקוטי הלכות, ברכת הפירות ה טז) מסביר, שמי שזוכה לעשות את העבודה של התבטלות ולהיות באמת בקי ברצוא ובקי בשוב הוא יזכה על ידי זה למצוא את כל האבדות שאבדו לו על ידי התאוות שלו. מי שלא נשבר מהכישלונות ולא מתגאה  בהצלחות שלו ומבין שהכל מהשם – הוא יזכה להבין סוף כל סוף מה השם רוצה ממנו ויזכה לצאת מטומאת התאוות שכל כך מקשה עליו.

ואיפה אפשר לעשות את זה? רק אצל צדיק האמת!

רבי נחמן מלמד (ליקוטי מוהר”ן, תורה קפח), שכל אחד חייב לבוא לצדיק לחזר על אבדתו – לחפש אצל הצדיק מה מטרתו בעולם שהשם נתן לו. למה? כי הצדיק התגבר על כל התאוות והבלבולים ומצא את אבדתו, ועכשיו הוא עובד ועוזר לכולם למצוא את האבדות שלהם.

אם נוריד את זה יותר לקרקע – זה קשה להתבטל לה’ באמת! יש לנו כל כך הרבה בלבולים ותאוות שלא נותנים לנו להבין את העבודה שלנו בצורה חדה וברורה, ולכן כשבן אדם נמצא לבד בבית קשה מאד לעשות את העבודה של ראש השנה ובאמת להתבטל ולהמליך את ה’ כמלך. אבל השם נתן לרבי נחמן מתנה שנקראת “ראש השנה”, ואצלו, באומן שבאוקראינה הרחק מהבית ומההרגלים שאיתו, כשמתבטלים לצדיק ומתקשרים אליו, אתה מתחיל להבין את התנועה שנקראת “תשובה”, וממילא – למצוא את כל מה שאבד לך.

ובכן, מה העבודה שלנו בראש השנה?

לבוא לצדיק ולנקות את הלב מכל המחשבות שלנו על ההצלחות והכישלונות שלנו ולנסות לפתוח את הלב ולתת לעזרה של הצדיק לפעול ולהתפלל שהשם ישרש בתוכנו את הטוב האמיתי שלו, בתוך לבבנו.

שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת!

 

 

זה קשה להתבטל לה' באמת! יש לנו כל כך הרבה בלבולים ותאוות שלא נותנים לנו להבין את העבודה שלנו בצורה חדה וברורה, ולכן כשאדם נמצא לבד בבית קשה מאד לעשות את העבודה של ראש השנה ובאמת להתבטל ולהמליך את ה'.

מי שזוכה לעשות את העבודה של התבטלות ולהיות באמת בקי ברצוא ובקי בשוב הוא יזכה על ידי זה למצוא את כל האבדות שנאבדו לו על ידי התאוות שלו. מי שלא נשבר מהכישלונות ולא מתגאה  בהצלחות שלו ומבין שהכל מהשם – הוא יזכה להבין סוף כל סוף מה השם רוצה ממנו ויזכה לצאת מטומאת התאוות שכל כך מקשה עליו.

ואיפה אפשר לעשות את זה? רק אצל צדיק האמת!

תגובות | 0

האימייל לא יוצג באתר.

התחברות

בואו להתחבר

ולהתעדכן על ארועים בשקוף ולקבל
מידי שבוע ניוזלטר והעלון.